Veselé Velikonoce

Velikonoce uprava

 

Tráva zatím neroste, vody plné sklepy,

místo slunka pro zahřátí nutno dělat dřepy,

i skřivan má ztuhlý zobák, těžko se mu vrzne.

Kdo si nedá denně groček, ten určitě zmrzne!