PUDL – standard FCI

I.Celkový vzhled a vlohy

Charakteristika plemene
Pudl patří do skupiny psů užitkových a společenských.Je harmonického typu, středních linií se srstí charakteristicky upravenou kadeřavou nebo šňůrovou. Má vzhled inteligentního zvířete, je stále pozorný, čilý, harmonické stavby, elegantního a hrdého zjevu. Pudl má taneční, lehký krok, nikdy nemá mít krok plíživý, táhlý, Pudl je známý svou věrností a schopností lehce se učit a být cvičen, což z něho dělá zvlášť příjemného společníka

II.Hlava

Ušlechtilá, rovných linií, úměrná velikosti těla, Má být o něco delší než 2/5 kohoutkové výšky, Nesmí být těžká ani masivní, ale ani přehnaně jemná- Tvar lebky musí být pod kůží zřetelně patrný.

Čenich (nosní houba): Výrazný, dobře vyvinutý a kolmého profilu, nozdry jsou otevřené. Je černý u černých, bílých a stříbrných pudlů, hnědý u hnědých pudlů, u aprikot pudlů je zbarven v celé škále odstínů od tmavě hnědé po černou, které není dávána přednost, ale je přípustná, aby se zabránilo úbytku pigmentu u aprikotů.

Nosní partie: Horní profil je rovný. Jeho délka se rovná přibližně 9/10 délky lebky. Obě strany spodní čelisti probíhají téměř rovnoběžně. Nosní partie je pevná, elegantní, nikoliv však špičatá. Spodní profil je dán čelistí a nikoliv krajem horního pysku.

Pysky: Mírně vyvinuté, spíše suché, středně silné. Horní pysky přiléhají na spodní, nejsou však převislé. U černých, bílých a stříbrných pudlů jsou pysky černé, u hnědých pudlů pigmentované,. U aprikot pudlů jsou zbarveny v celé škále odstínů od tmavě hnědé po černou, které není dávána přednost, ale je přípustná, aby se zabránilo úbytku pigmentu u aprikotů. Koutek pysku nesmí být výrazný.

Čelisti: Normálně utvářené, chrup pevný. Absence mezizubní mezery v horní čelisti (pro P4 dole) se nepenalizuje ani na výstavách ani při bonitaci.

Líce: Nejsou výrazné, jsou tvořeny kostí. Očnice jsou jemně tvarované a málo výrazné. Svaly, které tvoří anatomický základ lící, jsou nevýrazné, jařmové oblouky jen velmi málo vystupují.

Čelní sklon (stop): Velmi málo patrný u psů středních linií.

Lebka (mozkovna): Pěkně tvarovaná. Její šířka je menší než polovina délky hlavy (boční linie svírají s podélnou osou lebky úhel 16-19 stupňů, axiofaciální úhel). Při pohledu shora má lebka tvar podélně protáhlého oválu, Při bočním pohledu je profil lehce vypouklý, Boční linie se mírně rozbíhají.

Nadočnicové oblouky: Mírně vystouplé, kryté dlouhou srstí.

Čelní vrub: Široký mezi očima, zužující se směrem k týlnímu hrbolu, který je velmi výrazný. (U trpasličích pudlů může být týlní hrbol méně výrazný).

Oči: Živého výrazu, umístěné ve výši čelního sklonu a mírně šikmé. Obrys víček dává očím mandlový tvar. U černých, bílých, stříbrných a aprikot pudlů mají být oči černé nebo sytě hnědé. U hnědých pudlů mohou mít oči barvy jantaru.

Uši: Dosti dlouhé, přiléhavě visící podél lící, nasazené v prodloužené linii vycházející nad čenichem a přicházející nepatrně pod vnějším koutkem oka. Jsou ploché, za nasazením se rozšiřují, na koncích zaoblené, pokryté dlouhou zvlněnou srstí. Pudl, jehož uši nedosahují ke koutkům pysků, nemůže být hodnocen jako výborný.

Krk: Pevný, s lehce vyklenutou šíjí, středně dlouhý, v dobrém poměru. Hlava je nesena vysoko a hrdě. Krk nemá lalok. Má oválný průřez. Jeho délka má být o málo menší než je délka hlavy.

III. Trup

Celkové působí trup dojmem dobrých proporcí. Délka trupu je obvykle větší než kohoutková výška.

Předhrudí: Normální, odpovídající dobře vyváženému pudlovi. Vrchol hrudní kosti je lehce vystouplý a umístěný poměrně vysoko, což umožňuje vznešenější, nenucenější a ušlechtilé nesení hlavy.

Hrudník: Sahá dolů do výše lokte. Jeho šířka se rovná 2/3 jeho hloubky /měřeno od páteře po hrudní kosti. Obvod hrudníku měřený za lopatkami musí být větší než kohoutková výška, a to nejméně o 10 cm.

Žebra: Oválně klenutá, ve hřbetní partii široká.

Hřbet: Je krátký, má harmonickou linii. Hřbet nesmí být ani vyklenutý, ani pronesený. Kohoutek a záď mají být přibližně ve stejné výšce.

Bedra: Pevná a svalnatá.

Břicho a slabiny: Vtažené, nikoliv však tolik jako u chrta.

Záď: Zaoblená,. Nikoliv však spáditá

Ocas: Nasazený dosti vysoko, ve výši linie beder. U kadeřavých pudlů se zkracuje na třetinu nebo polovinu přirozené délky. Dlouhý, správně nesený ocas u kadeřavého pudla není vadou. Při pohybu má být ocas nesen dozadu šikmo vzhůru.

IV. Hrudní končetiny

Ramena a lopatky: Kohoutek je mírně vyvinutý. Lopatka je šikmo uložená, dobře osvalená. Lopatka svírá s ramenní kostí úhel 90 – 110 stupňů. Délka ramenních kostí odpovídá délce lopatky.

Předloktí: Jsou naprosto rovná a rovnoběžná, elegantní, dobře osvalená, s pevnými kostmi. Vzdálenost lokte od země odpovídá 5/9 kohoutkové výšky.

Zápěstí: Pokračuje v linii předloktí.

Záprstí: Pevné, nikoliv masivní, z profilu téměř rovné.

Tlapky: Spíše malé, uzavřené, tvaru krátkého oválu, Prsty jsou dobře klenuté, pevné, kompaktní, spojené blanou. Prsty stojí kolmo k zemi, mají výrazné polštářky. Drápy jsou u černých a stříbrných pudlů černé, u hnědých pudlů hnědé nebo černé, u bílých mohou být zbarveny v celé škále odstínů rohoviny až po černou a mají odpovídat pigmentaci. Bílé drápy jsou vadou. U aprikot pudlů mohou být drápy zbarveny v celé škále odstínů od tmavě hnědé až po černou, které však není dávána přednost, ale je přípustná.

V. Pánevní končetiny

Stehna: Dobře osvalená, mohutná

Končetiny: Při pohledu zezadu jsou obě končetiny rovnoběžné, svaly zřetelně vyvinuté. Zaúhlení v kolenou má být dosti výrazné. Úhlení mezi kyčlí a stehnem, mezi stehnem a bércem, mezi bércem a zánártím musí být dosti výrazné, aby se zabránilo strmému postoji, což někdy způsobuje nežádoucí spáditou záď.

Nárt a zánártí: Svislé. Pudl nesmí mít při narození na pánevních končetinách paspárky.

Tlapky: Jako u hrudních končetin.

VI. Srst

Barva srsti: Srst je kadeřavá nebo šňůrová. Barva srsti je černá, bílá, hnědá, stříbrná a aprikot.
a) hnědá musí být čistá, dosti tmavá, jednotná a teplá. Jednotlivé stupně hnědi nesmí dosáhnout ani béžového, ani ještě světlejšího odstínu. Nesmí přecházet do tmavohnědé s nádechem černé.
b) stříbrná musí být co nejjednotnější, nesmí přecházet ani do černé ani do bílé
c) aprikot musí být jednotná, nesmí přecházet do béžové či krémové, do červené nebo narůžovělé, ani do hnědé a jejích odstínů